Projekt financovania prevádzkových nákladov MAS Bystrická dolina  realizovaný v programovom období 2014 - 2020 zabezpečí chod Miestnej akčnej skupiny prostredníctvom zriadenia kancelárie.

Dňa 23.11.2015 sa v zasadačke mestského úradu v Krásne nad Kysucou konalo stretnutie zástupcov MAS Bystrická dolina.

Dňa 12. 07. 2016 bola podpísaná zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. 191ZA040014 medzi Pôdohospodárskou platobnou agentúrou a Miestnou akčnou skupinou Bystrická dolín.