Číslo

Dátum

Názov / predmet
Partner IČO

Stiahnuť prílohu

 1.  23.03.2018  Zmluva o nájme nebytových priestorov  Obec Klubina 00314056 pdfNájomná_zmluva_MAS.pdf
 2.  23.05.2018

Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku

,,Financovanie prevádzkových nákladov MAS Bystrická dolina"

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR 00156621 pdfZmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
 3.  24.05.2018  Kúpna zmluva na dodanie kancelárskeho nábytku

 Kumax,s.r.o

 46055169 pdfKúpna_zmluva_dodávka_na_kancelársky_nábytok.pdf
 4.  24.05.2018  Kúpna zmluva na dodanie kancelárskej techniky  NOVATECH, s.r.o.  36385719  pdfKúpna_zmluva_na_dodanie_kancelárskej_techniky.pdf

 5.

18.06.2018

 Zmluva o dielo ,, Vytvorenie informačného serveru na internete "  CB Media, s.r.o.  46814523

 pdfZmluva_o_dielo.pdf

 6. 18.06.2018 Zmluva o prevádzke serveru internetovej aplikácie  CB Media, s.r.o. 46 814 523

pdfZmluva_o_prevádzke_serveru.pdf

7. 09.11.2018 Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku  č. NFP309190P190 Pôdohospodárska platobná agentúra 30 794 323 pdfZmluva_NFP309190P190.pdf