Aktuálna disponibilná indikatívna výška finančných prostriedkov: 84 716,11 €

Uzávierka 3. hodnotiaceho kola výzvy na predkladanie žiadostí o NFP, kód výzvy IROP- CLLD- Q575-511-001 je 24.10.2020

Aktuálna disponibilná indikatívna výška finančných prostriedkov: 36 381,19 €

Uzávierka 4. hodnotiaceho kola výzvy na predkladanie žiadostí o NFP, kód výzvy IROP- CLLD- Q575-511-001 je 24.01.2021

Aktuálna disponibilná indikatívna výška finančných prostriedkov: 36 381,19 €

Uzávierka 5. hodnotiaceho kola výzvy na predkladanie žiadostí o NFP, kód výzvy IROP- CLLD- Q575-511-001 je 24.04.2021

Aktuálna disponibilná indikatívna výška finančných prostriedkov: 36 381,19 €

Uzávierka 6. hodnotiaceho kola výzvy na predkladanie žiadostí o NFP, kód výzvy IROP- CLLD- Q575-511-001 je 24.07.2021

Aktuálna disponibilná indikatívna výška finančných prostriedkov: 36 381,19 €

Uzávierka 7. hodnotiaceho kola výzvy na predkladanie žiadostí o NFP, kód výzvy IROP- CLLD- Q575-511-001 je 24.10.2021

Aktuálna disponibilná indikatívna výška finančných prostriedkov: 36 381,19 €

Uzávierka 8. hodnotiaceho kola výzvy na predkladanie žiadostí o NFP, kód výzvy IROP- CLLD- Q575-511-001 je 24.01.2022

Aktuálna disponibilná indikatívna výška finančných prostriedkov: 123 063,67 €

Uzávierka 9. hodnotiaceho kola výzvy na predkladanie žiadostí o NFP, kód výzvy IROP- CLLD- Q575-511-001 je 24.02.2022

Aktuálna disponibilná indikatívna výška finančných prostriedkov: 123 063,67 €

Uzávierka 10. hodnotiaceho kola výzvy na predkladanie žiadostí o NFP, kód výzvy IROP- CLLD- Q575-511-001 je 24.03.2022

Aktuálna disponibilná indikatívna výška finančných prostriedkov: 123 063,67 €

Uzávierka 10. hodnotiaceho kola výzvy na predkladanie žiadostí o NFP, kód výzvy IROP- CLLD- Q575-511-001 je 24.04.2022

Aktuálna disponibilná indikatívna výška finančných prostriedkov: 123 063,67 €