Výška žiadaného príspevku po ukončení 1.hodnotiaceho kola : 10 369,25 €

Uzávierka 2. hodnotiaceho kola výzvy na predkladanie žiadostí o NFP, kód výzvy IROP- CLLD- Q575-512-003 je 12.11.2020. Aktuálna disponibilná indikatívna výška finančných prostriedkov: 49 630,75 €

Uzávierka 3. hodnotiaceho kola výzvy na predkladanie žiadostí o NFP, kód výzvy IROP- CLLD- Q575-512-003 je 12.02.2021. Aktuálna disponibilná indikatívna výška finančných prostriedkov: 49 630,75 €

Uzávierka 4. hodnotiaceho kola výzvy na predkladanie žiadostí o NFP, kód výzvy IROP- CLLD- Q575-512-003 je 12.05.2021. Aktuálna disponibilná indikatívna výška finančných prostriedkov: 653,88 €

Uzávierka 5. hodnotiaceho kola výzvy na predkladanie žiadostí o NFP, kód výzvy IROP- CLLD- Q575-512-003 je 12.08.2021. Aktuálna disponibilná indikatívna výška finančných prostriedkov: 653,88 €

Uzávierka 6. hodnotiaceho kola výzvy na predkladanie žiadostí o NFP, kód výzvy IROP- CLLD- Q575-512-003 je 12.11.2021. Aktuálna disponibilná indikatívna výška finančných prostriedkov: 653,88 €

Uzávierka 7. hodnotiaceho kola výzvy na predkladanie žiadostí o NFP, kód výzvy IROP- CLLD- Q575-512-003 je 12.02.2021. Aktuálna disponibilná indikatívna výška finančných prostriedkov: 653,88 €