Výška žiadaného príspevku po ukončení 1.hodnotiaceho kola : 39 593,05 €

Uzávierka 2. hodnotiaceho kola výzvy na predkladanie žiadostí o NFP, kód výzvy IROP- CLLD- Q575-512-002 je 28.12.2020. Aktuálna disponibilná indikatívna výška finančných prostriedkov: 40 406,95 €

Uzávierka 3. hodnotiaceho kola výzvy na predkladanie žiadostí o NFP, kód výzvy IROP- CLLD- Q575-512-002 je 28.03.2021. Aktuálna disponibilná indikatívna výška finančných prostriedkov: 40 406,95 €

Uzávierka 4. hodnotiaceho kola výzvy na predkladanie žiadostí o NFP, kód výzvy IROP- CLLD- Q575-512-002 je 28.06.2021. Aktuálna disponibilná indikatívna výška finančných prostriedkov: 40 406,95 €

Uzávierka 5. hodnotiaceho kola výzvy na predkladanie žiadostí o NFP, kód výzvy IROP- CLLD- Q575-512-002 je 28.09.2021. Aktuálna disponibilná indikatívna výška finančných prostriedkov:  406,95 €

Uzávierka 6. hodnotiaceho kola výzvy na predkladanie žiadostí o NFP, kód výzvy IROP- CLLD- Q575-512-002 je 28.12.2021. Aktuálna disponibilná indikatívna výška finančných prostriedkov:  406,95 €

Uzávierka 7. hodnotiaceho kola výzvy na predkladanie žiadostí o NFP, kód výzvy IROP- CLLD- Q575-512-002 je 28.03.2022. Aktuálna disponibilná indikatívna výška finančných prostriedkov:  7098,88 €

Uzávierka 8. hodnotiaceho kola výzvy na predkladanie žiadostí o NFP, kód výzvy IROP- CLLD- Q575-512-002 je 28.06.2022. Aktuálna disponibilná indikatívna výška finančných prostriedkov:  7098,88 €