Harmonogram výziev pre rok 2019 - Miestna akčná skupina Bystrická dolina - stiahnúť >>

Usmernenie PPA č.8/2017 - aktualizácia č.2 k obstarávaniu tovarov, stavebných prác a služieb financovaných z PRV SR 2014 – 2020 - stiahnúť >>

Príručka pre prijímateľa NFP LEADER - stiahnúť >>