Číslo Dátum Názov / predmet Partner IČO Suma
 IROP-CLLD-Q575-511-001-001 03.05.2021  Podpora zamestnanosti v kreatívnom priemysle  Benclean, s.r.o.  50389718  49 996,17 Eur
 IROP-CLLD-Q575-511-001-002 03.05.2021  Podpora výroby naturálnych produktov  Fabrik projection, s.r.o.  50852540  36 686,31 Eur
 IROP-CLLD-Q575-511-001-003 03.05.2021   Konferencie v prírode  Ľubomír Kubla  33681856  35 590,16 Eur
 IROP-CLLD-Q575-511-001-004 03.05.2021

 Dobudovanie zázemia obchodnej spoločnosti MK TECH TRADE, s.r.o.

za účelom podpory zamestnanosti a

tvorby pracovných miest v oblasti krajinnej architektúry

 MK TECH TRADE, s.r.o.  46911901  45 239,02 Eur
IROP-CLLD-Q575-512-003-001 07.06.2021 Podpora a rozvoj komunitných sociálnych služieb Obec Zborov nad Bystricou 00314366 10 369,25 Eur
IROP-CLLD-Q575-512-002-001 02.07.2021 Autobusová zastávka- Zborov nad Bystricou Obec Zborov nad Bystricou 00314366 39 593,05 Eur
IROP-CLLD-Q575-512-003-003 02.07.2021 Dobudovanie zázemia pre komunitu seniorov v obci Oščadnica Obec Oščadnica 00314170 11 262,31 Eur
IROP-CLLD-Q575-512-003-002 08.07.2021 Komunitné sociálne zariadenie pre oddych matiek s deťmi Mesto Krásno nad Kysucou 00314072 37 714,56 Eur
IROP-CLLD-Q575-511-001-005 20.07.2021 Riešenie problémov so zneškodnením kuchynského odpadu v regióne Kysuce CA- Cargo, s.r.o. 35820326 48 334,92 Eur