Je dôležitým priemyselným strediskom, už oddávna sa s ním spája najmä drevársky priemysel. Vo farskom kostole sv. Ondreja nájdete viacero pamiatok – plastiku gotickú Madonu s dieťaťom, maľbu Jozefa Hanulu a ranoklasicistickú monštranciu. V meste je i niekoľko kaplnok, vzácny kamenný most U Blažkov pri vstupe cez Kysucké Nové Mesto a železobetónový moste cez rieku Bystrica patriaci medzi najväčšie dodnes zachované železobetónové mosty v strednej Európe.

Web stránka mesta:
www.mestokrasno.sk