Číslo

Dátum

Názov / predmet
Partner IČO

Stiahnuť prílohu

 1.  23.03.2018  Zmluva o nájme nebytových priestorov  Obec Klubina 00314056 pdfNájomná_zmluva_MAS.pdf
 2.  23.05.2018

Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku

,,Financovanie prevádzkových nákladov MAS Bystrická dolina"

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR 00156621 pdfZmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
 3.  24.05.2018  Kúpna zmluva na dodanie kancelárskeho nábytku

 Kumax,s.r.o

 46055169 pdfKúpna_zmluva_dodávka_na_kancelársky_nábytok.pdf
 4.  24.05.2018  Kúpna zmluva na dodanie kancelárskej techniky  NOVATECH, s.r.o.  36385719  pdfKúpna_zmluva_na_dodanie_kancelárskej_techniky.pdf

 5.

18.06.2018

 Zmluva o dielo ,, Vytvorenie informačného serveru na internete "  CB Media, s.r.o.  46814523

 pdfZmluva_o_dielo.pdf

 6. 18.06.2018 Zmluva o prevádzke serveru internetovej aplikácie  CB Media, s.r.o. 46 814 523

pdfZmluva_o_prevádzke_serveru.pdf

7. 09.11.2018 Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku  č. NFP309190P190 Pôdohospodárska platobná agentúra 30 794 323

pdfZmluva_NFP309190P190.pdf

8. 19.9.2019 Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku  č.IROP-Z-302051Q575-511/512-28 Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR 00156621 pdfZmluva_o_poskytnutí_NFP_č._IROP-Z-302051Q575-511_512-28.pdf
9. 20.12.2019 Zmluva o nájme nebytového priestoru Obec Klubina 00314056 Nájomná_zmluva_nebytových_priestorov.pdf
10. 31.08.2020

Zmluva poskytnutí nenávratného finančného príspevku

č. IROP-Z-302051AKW7-511-51

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR 00156621 Zmluva_o_poskytnutí_NFP_č._IROP-Z-302051AKW7-511-51.pdf