Jej najvýznamnejšou pamiatkou je rímsko-katolícky kostol sv. Andreja Svorada a Beňadika vychádzajúci z tradície drevenej architektúry. Ján Chryzostom Korec kostol vysvätil v roku 1998. Projekt interiéru bol ocenený Európskym inštitútom kultúrnych krás a získal II. miesto za využitie vidieckej architektúry.

Web stránka obce:
www.radostka.sk