História obce siaha na základe nálezísk až do čias Veľkej Moravy. Vojaci pochádzajúci z tejto obce počas SNP bojovali pri Strečne a Vrútkach, na ich počesť je pri Skáčkove postavený pomník, kde sa každoročne konajú oslavy ukončenia vojny. K vzácnym pamiatkam patrí aj kaplnka so zvonicou postavená na konci 19. storočia, neznámy autor v nej zhotovil polychrómovú drevenú plastiku Panny Márie.

Web stránka obce:
www.dunajov.sk