Oznamujeme Vám, že výzva MAS_057/8.5/1 na opatrenie 8.5 Podpora na investície do zlepšenia odolnosti a environmentálnej hodnoty ekosystémov sa predlžuje do 11.12.2020.

Výzva MAS_057/8.5/1 stiahnúť >>