Projekt financovania prevádzkových nákladov MAS Bystrická dolina  realizovaný v programovom období 2014 - 2020 zabezpečí chod kancelárie Miestnej akčnej skupiny.

Jej hlavnou úlohou bude spravovanie verejných prostriedkov v regióne Bystrickej doliny a vytvorenie základnej informačnej a poradenskej jednotky pre šírenie metódy LEADER.

Hlavným cieľom projektu je dosiahnutie úspešnej a efektívnej implementácie stratégie CLLD Miestnej akčnej skupiny Bystrická dolina s názvom: ,, Spoločnou cestou k rozvoju nášho atraktívneho regiónu!,, a naplnenie jej cieľov.

 plagát 1