V dňoch 18.-19.09.2018 sa uskutočnilo školenie pre MAS zo ZA a BB kraja, ktorého sa zúčastnili aj zamestnanci MAS Bystrická dolina. Školenie bolo zamerané na prácu v neverejnej a verejnej časti ITMS2014+ ako je vytvorenie výzvy, projektu, žiadosti o NFP a žiadosti o platbu.

Celé školenie sa nieslo v príjemnej atmosfére kolegov z iných MAS Žilinského a Banskobystrického kraja.