vodne dielo nova bystricaStavalo sa v rokoch 1983-1989, na jeho mieste stáli obce Riečnica a Harvelka.

vychylovske prahy Prírodná pamiatka na riečke Vychylovka vznikla riečnou eróziou.

vychylovske skaliePrírodná pamiatka sa nachádza na území obce Nová Bystrica.

kamenolom v klubinePri výstavbe Vodného diela Nová Bystrica sa využíval ako zásobáreň kamenia – nachádza sa tu pieskovec, ktorý má dobré stavebné vlastnosti.