Miestna akčná skupina Bystrická dolina vyhlasuje výzvu na výber odborných hodnotiteľov žiadosti o nenávratný finančný príspevok z Programu rozvoja vidieka SR 2014 –2020 pre podopatrenie 7.2. – Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania všetkých druhov infraštruktúr malých rozmerov vrátane investícií do energie z obnoviteľných zdrojov a úspor energie

Viac informácií o výzve nájdete v sekcii Výzvy - Aktuálne výzvy PRV

MAS Bystrická dolina sa tento rok zúčastnila 9. ročníka súťaže ,,Najkrajšia fotografia z územia MAS 2019".

Sedem súťažných tematických kategórií sa zaplnilo množstvom krásnych fotografických záberov. Celkovo sa prihlásilo 41 MAS, ktoré poskytli 225 originálnych fotografií. O víťazoch v daných kategóriach rozhodla verejnosť hlasovaním na facebookovom profile Národnej siete rozvoja vidieka.

Mas Bystrická dolina sa zapojila do všetkých siedmych kategórií. Najviac hlasov sme dostali v kategórií Naše ,,naj" s fotkou s názvom Riečnica od mladého talentovaného fotografa Adama Kurica zo Starej Bystrice. Obsadili sme 2. miesto v tejto kategórií. Slávnostné odovzdávanie ocenení prebehlo na pódiu NSRV SR počas výstavy Agrokomplex 2019 v Nitre v sobotu 24. augusta 2019, kde cenu prevzala manažérka MAS Bystrická dolina Mgr.Stanislava Kuljovská.

Srdečne gratulujeme a ďakujeme všetkým za poskytnutie fotografií do súťaže.

diplom

foto1

foto2

 

Miestna akčná skupina Bystrická dolina vyhlasuje Výzvu na predkladanie Žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku v rámci implementácie stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou  z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020 pre podopatrenie 7.2 Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania všetkých druhov infraštruktúr malých rozmerov vrátane investícií do energie z obnoviteľných zdrojov a úspor energie – kód výzvy MAS_057/7.2/2

Viac informácií k výzvam spolu s prílohami nájdete v sekcii VÝZVY – AKTUÁLNE VÝZVY PRV

Miestna akčná skupina Bystrická dolina vyhlasuje výzvu na výber odborných hodnotiteľov žiadosti o nenávratný finančný príspevok z Programu rozvoja vidieka SR 2014 –2020 pre podopatrenie 7.4 Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania miestnych základných služieb pre vidiecke obyvateľstvo vrátane voľného času a kultúry a súvisiacej infraštruktúry.

Viac informácií o výzve nájdete v sekcii Výzvy - Aktuálne výzvy PRV

Miestna akčná skupina Bystrická dolina vyhlasuje Výzvu na predkladanie Žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku v rámci implementácie stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou  z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020 pre podopatrenie 7.4 Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania miestnych základných služieb pre vidiecke obyvateľstvo vrátane voľného času a kultúry súvisiacej infraštruktúr – kód výzvy MAS_057/7.4/2

Viac informácií k výzvam spolu s prílohami nájdete v sekcii VÝZVY – AKTUÁLNE VÝZVY PRV

VÁŽENÍ POĽNOHOSPODÁRI, POTRAVINÁRI A LESNÍCI. Pomôžte nám ZLEPŠIŤ FINANCOVANIE slovenského poľnohospodárstva, potravinárstva a lesníctva.

Vyplňte KRÁTKY DOTAZNÍK a dajte nám vedieť, aké sú Vaše potreby financovania.

DOTAZNÍK NÁJDETE TUhttps://pwc.qualtrics.com/jfe/form/SV_cFMUJ4KhVN5C5AV