Dovoľujem si vám dať do pozornosti 9. ročník súťaže o najkrajšiu fotografiu z územia MAS. Informácie o súťaži môžete nájsť na webe NSRV SR http://nsrv.sk/index.php?pl=18&article=1924. Súťaž je určená miestnym akčným skupinám a prihlášky spolu so súťažnými fotografiami možno posielať do 31. MÁJA 2019. Už teraz sa tešíme sa na Vaše zábery!

Plagát 2019

Oživovanie stratégie CLLD- MAS Bystrická dolina

Predmetom schváleného projektu je realizácia aktivít v rámci podopatrenia 19.4 Podpora na prevádzkové náklady a oživenie stratégie a implementácia stratégie miestneho rozvoja MAS Bystrická dolina v rámci podopatrenia 19.2 Podpora na vykonávanie operácií v rámci stratégie - Implementácia stratégie CLLD.

Projekt financovania prevádzkových nákladov MAS Bystrická dolina  realizovaný v programovom období 2014 - 2020 zabezpečí chod Miestnej akčnej skupiny prostredníctvom zriadenia kancelárie.

Dňa 23.11.2015 sa v zasadačke mestského úradu v Krásne nad Kysucou konalo stretnutie zástupcov MAS Bystrická dolina.